Silano

5 - cloro - trichlorosilane
4 - clorofenil trichlorosilane
Iota - triethoxysilane 531
Um Phenyltrichlorosilane iota 525
Um phenyltrimethoxysilane iota.
3 - fenil clorossilanos iota 529
Silanol iota - 528
527 - fenil clorossilanos iota
- - dimethoxysilane iota 526
公安备案号:34030002020529
皖ICP备14007495号
© 2008-2022 Iota Silicone Oil (Anhui) Co., Ltd Todos os Direitos Reservados